Przedstawiamy
Odszkodowanie po wypadku Gdańsk
kjradcaprawny.pl W kancelarii udzielam porad prawnych osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom. Jako mecenas wspieram klientów w staraniu się o odszkodowanie m.in. po wypadku samochodowym czy komunikacyjnym. O zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę można się ubiegać także w przypadku błędów medycznych i poniesienia kosztów ich leczenia. Jeśli wypłacona przez ubezpieczyciela kwota jest zbyt niska, mogę reprezentować klienta w postępowaniu sądowym. Analizy niezbędnych dokumentów dokonuję stacjonarnie w biurze mieszczącym się w Gdańsku.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.