Przedstawiamy
dobrowolne ubezpieczenie oc lekarzy
www.nowoczesneubezpieczenia.pl Polisy odpowiedzialności cywilnej mogą być również skierowane do osób uprawiających zawody medyczne lub podmiotów leczniczych. Pomagamy dobrać dobrowolne ubezpieczenie OC dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz rehabilitantów. Polisa redukuje ryzyko związane z wykonywanym zawodem i daje zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Ponadto dokument daje pewność, że w przypadku jakiejkolwiek szkody wyrządzonej pacjentowi podczas działalności leczniczej, należne odszkodowanie zostanie wypłacone przez Zakład.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.