Przedstawiamy
obowiązkowa dematerializacja
www.navigatorcapital.pl Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany KSH, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021r, mają ułatwić wymianę informacji o akcjonariuszach i ograniczyć proceder prania brudnych pieniędzy. Przeprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji w praktyce oznacza, że nie bezie można prowadzić papierowych ksiąg ewidencyjnych, a wszyscy współwłaściciele spółek osobowych i komandytowych będą musieli być ujawnieni w krajowym rejestrze elektronicznym. Nasz dom maklerski pomoże Państwu przeprowadzić wymagane prawnie zamiany w wyznaczonym terminie.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.