Przedstawiamy
polubowna windykacja długów
winkor.pl Firma udziela wsparcia w zakresu pozasądowego dochodzenia roszczeń pieniężnych. Polubowna windykacja długów polega na ściągnięciu należności od drugiej strony w sposób dogodny dla obu podmiotów z wykorzystaniem formuły mediacji. Obejmuje nawiązanie, z pomocą firmy, kontaktu z osobą - płatnikiem oraz przygotowanie odpowiadającego obu stronom harmonogramu spłat w celu uniknięcia naliczenia odsetek. Jest to krótszy, lepszy oraz mniej kosztowny sposób ściągnięcia należności niż wchodzenie na stronę sądową.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.