Przedstawiamy
Tablice pierwiastków chemicznych
www.szkola-marzen.pl To przedmiot, na które każde dziecko czeka z niecierpliwością. Nie jest łatwy, dlatego warto maksymalnie ułatwiać uczniom zapoznawanie się ze zjawiskami, które zachodzą w przyrodzie. Jednym z narzędzi, którymi możemy się posłużyć, są tablice pierwiastków chemicznych. Takie plansze mogą zawisnąć w sali lekcyjnej lub też stanowić podręczną pomoc dla ucznia i nauczyciela. Materiały zostały stworzone z myślą o łatwym użytkowaniu, stąd estetyczna oprawa graficzna z wykorzystaniem kolorów i innych elementów.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.