Przedstawiamy
Psycholog Bydgoszcz
www.terapeutica.pl Pomagamy klientom w osiągnięciu dobrostanu emocjonalnego. Działamy jako psycholog w Bydgoszczy i organizujemy terapie oraz szkolenia dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Dorosłym klientom możemy zaproponować terapię indywidualną oraz grupową oraz różne warsztaty, pomagające rozwijać określone umiejętności. Dla dzieci proponujemy diagnozę w kierunku zaburzeń rozwojowych lub społecznych oraz wsparcie przy radzeniu sobie z nimi. Pomagamy rozumieć emocje, nazywać je i panować nad nimi. U dzieci nieśmiałych pomagamy budować pewność siebie.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.