Przedstawiamy
IPET
szkolenia.specjalni.pl Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny to dokument opracowywany dla uczniów wymagających specjalnego wsparcia edukacyjnego. Jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności ucznia, z myślą o maksymalizacji jego szans edukacyjnych i terapeutycznych. IPET obejmuje elementy edukacyjne, terapeutyczne, oraz wsparcie w integracji społecznej i emocjonalnej. Tworzony przez zespół multidyscyplinarny, w skład którego mogą wchodzić nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci oraz rodzice, program jest regularnie monitorowany i modyfikowany w odpowiedzi na postępy ucznia.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.