Przedstawiamy
mediacje i negocjacje
pociechalegal.com Prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie pełni funkcję mediatora lub negocjatora, wspierając klientów w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowo. Jego zadaniem jest ułatwianie dialogu między stronami, poszukiwanie rozwiązań kompromisowych oraz pomaganie w osiągnięciu porozumienia. Prawnik ten wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne na równi ze znajomością obecnie obowiązujących przepisów. Jego rolą jest sprawne prowadzenie rozmów, rozstrzyganie sporów i minimalizowanie konfliktów w taki sposób, aby uniknąć angażowania klienta w postępowanie sądowe.

Mapka Google:

© 2016 www.christianos.pl.